top of page

Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor för frukt, mjölk och övrigt sortiment från Fruktpaus.

Om inget annat avtalats gäller följande köp och leveransvillkor för löpande abonnemang av frukt och mjölk och övrigt sortiment från Fruktpaus. För enstaka beställningar se punkten enstaka beställningar.

Garanti

Fruktpaus ger 100% kvalitetsgaranti. Kunden kan reklamera sin leverans senast 24 timmar efter leverans har skett. Vid en reklamation levereras ny vara ut, samma alternativt nästkommande helgfria vardag utan kostnad. Om Fruktpaus bedömer att det inte går att leverera ut ny vara senast nästkommande helgfria vardag, kommer kund krediteras med motsvarande värde på reklamerad vara. Kreditering kan aldrig vara av större värde än den reklamerade produktens värde. Fruktpaus fastställer skälig nivå av kreditering i förhållande till skadans art. Vid reklamation ska bild på skadan skickas till info@fruktpaus.se för rättvis bedömning.

Leveransen

Fruktpaus levererar mellan kl 07.00 - 15.30 på överenskomna vardagar, adresser och platser. Eventuell tidspassning avtalas separat och kan komma att medföra en avgift. Fruktpaus levererar alla helgfria vardagar, mån-fre. Fruktpaus har rätt att ställa in och slå ihop enskilda leveransdagar under lågsäsong så som semestertider, eller om Fruktpaus verksamhet kräver det. Kunden ser till att överenskommen leveransplats finns tillgänglig. Om överrenskommen leveransplats ej finns tillgänglig har Fruktpaus rätt att lämna leveransen i ev reception, utanför kundens dörr, godsmottagning eller enligt Fruktpaus bästa lösning. Om Fruktpaus bedömer att leveransen ej är genomförbar har Fruktpaus rätt att transportera tillbaka beställda varor till Fruktpaus lager och debitera beställda varors fulla värde. Fruktpaus kan göra ytterligare leveransförsök i samråd med kund, detta kan medföra en avgift.

Om inget annat har avtalats så levereras frukten i en miljövänlig livsmedelsback och läggs upp på kundens fruktfat. Om inget annat är överrenskommet tar Fruktpaus med eventuell överbliven frukt från förra leveransen och emballage vid leverans. Vid första leveransen får kund ett uppläggningsfat att placera frukten på. Deposition om 299 kr ex moms tillkommer på första fakturan. Har kund egna fat, skålar som kund vill använda återbetalas depositionen vid återlämnande av fatet.

Ändringar/Avbokningar

Ändringar & avbokningar ska ske via mail eller telefon via Fruktpaus kundtjänst en vecka innan planerad leverans.

Om ordinarie leveransdag infaller på en röd dag flyttas leveransen till nästkommande vardag automatiskt om inget annat har kommunicerats från Fruktpaus. 

Vid sent inkomna ändringar & avbokningar har Fruktpaus rätt att debitera för den inställda leveransen om inget annat är överenskommet. 

För ändringar i befintliga beställningar gällande frukt, mjölk och övrigt sortiment under semesterperiod & storhelger går Fruktpaus ut med information via mail i god tid innan.

Avbokningar/ändringar skickas via mail till info@fruktpaus.se

Uppsägning av abonnemang

Uppsägningstiden för kund är 1 månad om inget annat avtalats.

Uppsägning ska ske skriftligen via mail till info@fruktpaus.se och träder i kraft efter Fruktpaus bekräftelse med vändande mail.

Betalning/Priser

Fruktpaus fakturerar abonnemangskund en gång per månad i efterhand med specifikation av levererade produkter/tjänster. 15 dagars betalningsvillkor tillämpas om inget annat avtalats. Vid enstaka köp gäller alltid 15 dagars betalningsvillkor. Alla priser är angivna ex moms. Vid skriftlig påminnelse debiteras påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta med 12 %

Eventuella prisjusteringar aviseras på kunds faktura en månad innan justering träder i kraft.

Force Majeure

Fruktpaus skall vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt köpevillkoren om utförande hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte hade kunnat förutses. Till händelser utanför Fruktpaus kontroll skall inkluderas, men ej enbart räknas; extremt väder, krig, strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som berör Fruktpaus.

bottom of page