top of page

Hållbarhet/miljö

Hållbarhet betyder mycket för oss. Det innefattar allt från var och hur vår frukt har odlats och vilka villkor människorna som arbetar med frukten har till hur vi agerar i vår del av kedjan när vi erbjuder er leveranser av frukt & mjölk mm.

Vi jobbar aktivt med en miljöpolicy kopplat till fastställda miljömål. Vi har en kvalitetspolicy för produkterna och en för verksamheten där vi också har fastställda mål. 

Ett exempel är att vi nu har uppnått 0 % svinn av frukt & grönt. Vi har lyckats genomföra en logistik som innebär att mycket av svinnet kan tas om hand av behövande och djurgårdar. Resterande återvinns till biogas.

2023 har vi beslutat att välja ut 3 mål, där vi kan göra skillnad, ur FNs Globala mål för hållbarhet. 

  • Mål 2 - Ingen hunger

  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

För mer information om hur vi jobbar med miljö & hållbarhetsfrågor kontakta gärna oss så berättar vi mer.

MatRätt rund.png
bottom of page